Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 062 godzin monitorowania zmian
Przepisy » Dziennik Ustaw » 2016
wróć do listy [14 z 14]
TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 40 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu więcej …

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00