Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 601 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [4 z 3767]

Druga rata odpisu na ZFŚS do 30 września 2017 r.

Pracodawcy, którzy w 2017 r. obowiązkowo tworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, powinni przekazać do końca września na wyodrębniony rachunek funduszu pozostałą część odpisu podstawowego i odpisy fakultatywne, jeżeli do 31 maja br. przekazali co najmniej 75% odpisu podstawowego. Tego obowiązku nie mają pracodawcy, którzy w terminie wpłaty I raty przekazali 100% odpisu na zfśs.

Zobacz porady na temat ZFŚS>>>

Przepisy ustawy o zfśs nakładają na zakład pracy, który tworzy fundusz obligatoryjnie, obowiązek przekazywania odpisu ustalonego na dany rok w dwóch ratach, w terminach i w wysokości odpowiednio:

    do 31 maja - co najmniej 75% odpisów podstawowych,
    do 30 września - pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowanym w piśmie z 27 kwietnia 2017 r., termin przekazania odpisów do 30 września 2017 r. powinien być zachowany, pomimo że w tym roku przypada on w sobotę. Resort pracy wyjaśnił bowiem, że "terminy przekazywania równowartości odpisu wyznacza ustawa o zfśs. Przemawia to za przyjęciem, iż równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na fundusz powinna być przekazana na rachunek bankowy z zachowaniem terminów ustalonych ustawą".

Przeczytaj więcej>>>

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach

Jedyna na rynku publikacja, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Niezbędna pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Kup już za: 128.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00