Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 062 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [10 z 3867]

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany przepisów dotyczące zatrudniania pracowników m.in. zza wschodniej granicy Polski na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej (oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy). Ponadto obok dotychczas obowiązujących zezwoleń na pracę zostanie wprowadzone zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie to będzie wydawał starosta na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zobacz porady na temat zatrudniania cudzoziemców>>>

Omawiana nowelizacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Najbardziej interesujące polskich pracodawców zmiany dotyczą jednak uszczelnienia procedury odnoszącej się do wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy - na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanemu w powiatowym urzędzie pracy (PUP).
Oświadczenia - zmiana podstaw prawnych

Obecnie pracodawcy mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy, polegającej na rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dotyczy to jedynie obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Wskazane oświadczenie umożliwia powierzenie cudzoziemcowi pracy przez okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy bez zezwolenia na pracę. Oczywiście samo oświadczenie może zostać zrealizowane dopiero w przypadku posiadania przez cudzoziemca dokumentu legalizującego pobyt (wiza, ruch bezwizowy, zezwolenie na pobyt czasowy).

Co istotne, po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisywane do ewidencji oświadczeń będą dotyczyły tylko tych prac, do których wykonywania nie jest wymagane zezwolenie na pracę sezonową.

Przeczytaj więcej>>>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00