Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 062 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [14 z 3867]

Dyrektorem szkoły co najmniej magister

Od 1 września 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. wymagań dla dyrektorów szkół. Rozporządzenie MEN wprowadza m.in. wymóg posiadania wyższego wykształcenia dla nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zobacz porady dotyczące dyrektorów szkół>>>

W Dzienniku Ustaw (poz. 1597) ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Jak poinformował resort edukacji w uzasadnieniu projektu, konieczność wydania nowych przepisów była podyktowana zmianami dotyczącymi nowego ustroju szkolnego.

Rozporządzenie wprowadza wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych przez nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole i placówce. Dotychczas warunek ten dotyczył wyłącznie osób niebędących nauczycielami.

Nowe przepisy zawężają listę jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w których stanowisko dyrektora i wicedyrektora mogą zajmować nauczyciele nieposiadający odpowiednio wykształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego lub pierwszego stopnia.

Zmiany w zakresie wymaganego poziomu wykształcenia dotyczą dyrektorów zespołów szkół lub placówek. Obejmują także dyrektorów i wicedyrektorów w przedszkolu, szkole podstawowej, technikum, szkole policealnej, placówce oświatowo-wychowawczej, placówce kształcenia praktycznego, ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, wychowawczym oraz w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września. Osoby zajmujące stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki lub zespołu szkół, które nie spełniają wymagań, będą mogły pozostać na dotychczasowym stanowisku do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko, lub na jaki zostały powołane.

Także osoby zajmujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowiska kierownicze będą mogły pozostać na stanowisku do końca trwania umowy. W przepisach zastrzeżono jednak, że jeśli stanowisko powierzono im na okres dłuższy niż 5 lat albo na czas nieokreślony, mogą je zajmować najwyżej przez 5 lat, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie PAP)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00