Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 601 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [18 z 3767]

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - profilaktyczne badania lekarskie

Jednym z najbardziej podstawowych obowiązków pracodawcy jest kierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie. Jednocześnie powiązany jest z nim obowiązek pracownika dotyczący poddania się tym badaniom. Należy bezwzględnie pamiętać, że bez ważnego orzeczenia lekarza medycyny pracy, niezależnie od wyjątkowości sytuacji czy szczególnych potrzeb pracodawcy, pracownik nie może świadczyć pracy.

Zobacz porady z zakresu prawa pracy>>>

Jednym z najbardziej podstawowych obowiązków pracodawcy jest kierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie. Jednocześnie powiązany jest z nim obowiązek pracownika dotyczący poddania się tym badaniom. Należy bezwzględnie pamiętać, że bez ważnego orzeczenia lekarza medycyny pracy, niezależnie od wyjątkowości sytuacji czy szczególnych potrzeb pracodawcy, pracownik nie może świadczyć pracy.

Każdy pracownik wykonujący pracę powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez takiego orzeczenia (art. 229 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.).
Przepisy prawa pracy przewidują trzy rodzaje badań lekarskich, powszechnie odnoszących się do pracowników:
1) wstępne,
2) okresowe,
3) kontrolne.
Różnią się one od siebie sytuacjami, w których muszą zostać przeprowadzone, czy też dokładniej - w jakich pracodawca musi skierować pracownika na badania.

Przeczytaj więcej>>>

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach

Jedyna na rynku publikacja, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Niezbędna pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Kup już za: 128.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00