Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 062 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [19 z 3867]

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli - do końca sierpnia 2017 r.

Szkoły mają obowiązek wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe do 31 sierpnia 2017 r. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest, co do zasady, pozostawanie nauczyciela w zatrudnieniu w danym roku szkolnym.

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje nauczycielom:

    czynnym zawodowo (pracującym),
    przebywającym na urlopach związanych z rodzicielstwem (wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich),
    przebywającym na płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

Prawa do świadczenia nie mają niepracujący w zawodzie nauczyciele emeryci oraz niepedagogiczni pracownicy szkół i placówek oświatowych.

Pedagog zatrudniony na podstawie stosunku pracy w kilku szkołach ma prawo do świadczenia urlopowego od każdej z zatrudniających go placówek. Otrzymanie tego świadczenia nie pozbawia nauczyciela możliwości korzystania z funduszy przeznaczonych na działalność socjalną, na zasadach określonych w obowiązującym w danym podmiocie regulaminie administrowania środkami zfśs.

Przeczytaj więcej>>>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00