Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 601 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [20 z 3767]

Nowe prawo wodne opublikowane

W Dzienniku Ustaw poz. 1566 opublikowane zostało nowe Prawo wodne.

Nowa ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to m.in. kształtowania i ochrony zasobów wodnych, korzystania z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi. Ustawa reguluje też sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami oraz zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa.

Ważną funkcją nowych przepisów jest spełnienie warunków unijnych dla korzystania ze środków pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020, co wymaga pełnej implementacji Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. „Ramowa Dyrektywa Wodna”).

Istotnym elementem ustawy są przepisy o Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”. Jest to państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. „Wody Polskie” ustalają przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic zlewni, a także ewidencjonują ich przebieg w systemie informacyjnym gospodarki wodnej. Nowe przepisy dokonują więc zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, zastępując dotychczasowe organy właściwe w tych sprawach kompetencjami jednego podmiotu.

oprac. Iwona Romańczuk

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach

Jedyna na rynku publikacja, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Niezbędna pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Kup już za: 128.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00