Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 644 godzin monitorowania zmian

Nowe zasady opłacania składek ZUS i inne zmiany dla płatników

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą wykonywali co miesiąc jedną płatność z należnymi składkami zusowskimi, kierując wpłatę na swój indywidualny numer rachunku składkowego wygenerowany przez ZUS. Zmiana ta zastąpi dotychczasowy system poboru składek na cztery konta bankowe. Dzięki temu zostanie w znaczący sposób usprawniona identyfikacja uzyskiwanych przez organ rentowy wpłat.

Ponadto od 13 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami do ZUS. Obecnie zaświadczenia  te są wydawane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ujednolicono także zasady postępowania ZUS w procesie wydawania interpretacji ZUS do zasad stosowanych przez organy skarbowe.

Nowelizacja ustawy systemowej wprowadzająca ww. zmiany, ma na celu m.in. obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dzięki utworzeniu indywidualnego konta składkowego, na które przedsiębiorcy będą kierować należności z tytułu składek zusowkich. Ponadto na jej mocy ZUS otrzymał nowe uprawnienie w zakresie ustalania faktycznego płatnika składek i związaną z tym możliwość m.in. zaliczania opłat składkowych dokonanych przez nieuprawniony do tego podmiot na należności właściwego płatnika. ZUS natomiast zajmie się rozdysponowaniem środków na poszczególne fundusze.
Jeden przelew do ZUS

Przeczytaj więcej>>>

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach

Jedyna na rynku publikacja, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Niezbędna pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Kup już za: 128.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00